Kliniska studier vid Tema Cancer

–Studier öppna för inklusion inom PO Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer–

Här visas de studier som är öppna för patientinklusion inom den medicinska enheten (ME). Studierna är uppdelade på de olika patientflödena. Vidare visas ansvarig prövare, forskningssjuksköterska och planerad och aktuell inklusion inom temat (visas ej utanför Karolinska). Listan uppdateras minst en gång i veckan. -Längst ner finns en förklaring till de olika kolumnerna.

Hudtumörer

 Nr Namn

Fas

Startdatum Ansvarig prövare Ansvarig forskn.sköt

Plan.
antal

Akt.
inkl.

16/34

TRIM. TRIM study protocol - a prospective randomized multicenter Trial to assess the Role of Imaging during follow up after radical surgery of stage IIb-c and III cutaneous malignant Melanoma.

3

2017-06-08

Hildur Helgadottir

Amanda Hallgren

50

178

17/414

Studier av immunologisk aktivitet hos melanomtumörer. Studier av immunologisk aktivitet hos melanomtumörer

Ej tillä

2021-10-18

Hildur Helgadottir

Sofia Friberg

50

0

19/039

G-Definer. Gender Difference in sidE eFfects of ImmuNotherapy: a possible clue to optimize cancER treatment

Ej tillä

2020-06-01

Hanna Eriksson

Katarina Hammarlund

50

55

20/036

PROMMEL. Precision Radiation of Immune Checkpoint Therapy Resistant Melanoma Metastases

2

2021-03-08

Hildur Helgadottir

Katarina Hammarlund

16

5

20/081

SUMMIST. Surgery of metastatic melanoma after systemic therapy

2

2021-06-01

Hildur helgadottir

Katarina Hammarlund

5

0

20/082

SCANDIUM II trial. A Phase I Randomized Controlled Multicentre Trial of Isolated Hepatic Perfusion in Combination with Ipilimumab and Nivolumab in Patients with Uveal Melanoma Metastases

1-2

2021-06-01

Hildur Helgadottir

Katarina Hammarlund

5

3

Lungcancer

 Nr Namn

Fas

Startdatum Ansvarig prövare Ansvarig forskn.sköt

Plan.
antal

Akt.
inkl.

17/01

ASTEROID. Adjuvant durvalumab efter stereotaktisk strålbehandling för stadium I icke-småcellig lungcancer

2

2018-01-16

Luigi De Petris

Leia Ollmar

15

15

18/002

Achiles. A randomised phase II study comparing atezolizumab after concurrent chemo-radiotherapy with chemo-radiotherapy alone in limited disease small-cell lung cancer

2

2018-11-16

Georgios Tsakonas

Sara Severin

10

8

18/054

Immu-LC-studien. Det immunologiska landskapet- lungcancer, The immunological landscape in lung cancer. Studies of effector mechanisms and biomarkers in patients with NCLC undergoing treatment with checkpoint inhibitors

Ej tillä

2021-10-25

Luigi De Petris

Sofia Friberg

100

17

19/041

ORCHARD. A Biomarker-Directed Phase 2 Platform Study in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer whose Disease has Progressed on First-Line Osimertinib Therapy.

2

2019-12-03

Simon Ekman

Sara Severin

8

1

19/054

CheckMate 73L. A Phase 3, Randomized, Open Label Study to Compare Nivolumab plus Concurrent Chemoradiotherapy (CCRT) followed by Nivolumab plus Ipilimumab or Nivolumab plus CCRT Followed by Nivolumab vs CCRT followed by Durvalumab in Previously Untreated, Locally Advanced Non-small Cell Lung Cancer (LA NSCLC)

3

2019-12-23

Karin Lindberg

Sara Severin

6

0

19/080

TAK-788-3001. A Randomized Phase 3 Multicenter Open-label Study to Compare the Efficacy of TAK-788 as First-line Treatment Versus Platinim-Based Chemotherapy in Patients With Non-Small Cell Lung Cancer With EGFR Exon 20 Insertion Mutations

3

2020-11-02

Luigi De Petris

Leia Ollmar

2

0

19/089

Biobanksstudie-Lung. Uppbyggnad av biobank för lungcancerforskning vid Karolinska Universitetssjukhuset

Ej tillä

2021-05-10

Simon Ekman

Sofia Friberg

200

141

19/090

BLU-667-2303-AcceleRET. A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study of Pralsetinib versus Standard of Care for First Line Treatment of RET fusion-positive, Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer

3

2021-01-20

Luigi De Petris

Eeva Alamartimo

2

1

20/029

MeRmaiD-1. A Phase III, Randomized, Multicenter, Double-blind, Placebo-controlled Study to Determine the Efficacy of Adjuvant Durvalumab in Combination with Platinum-based Chemotherapy in Completely Resected Stage II-III NSCLC

3

2021-01-07

Daniel Popa

Sara Severin

5

1

20/030

CA209-7H4 NIPU . Nivolumab and ipilimumab +/- UV1 vaccination as second line treatment in patients with malignant mesothelioma

2

2021-04-15

Oscar Grundberg

Eeva Alamartimo

5

7

20/040

ZEAL-1L-Niraparib. A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Study Comparing Niraparib Plus Pembrolizumab Versus Placebo Plus Pembrolizumab as Maintenance Therapy in Participants Whose Disease has Remained Stable or Responded to First-Line Platinum-Based Chemotherapy with Pembrolizumab for Stage IIIB or IV Non-Small Cell Lung Cancer

3

2021-01-29

Luigi De Petris

Leia Ollmar

5

8

Huvud- och halscancer

 Nr Namn

Fas

Startdatum Ansvarig prövare Ansvarig forskn.sköt

Plan.
antal

Akt.
inkl.

17/034

Artscan IV. A nonrandomized multicenter observational study of all reirradiation in patients with head and neck cancer with special focus on patients receiving proton therapy

Ej tillä

2019-04-24

Michael Gubanski

Sara Severin

10

6

18/025

ARTSCAN V. ARTSCAN V; Photon therapy versus proton therapy in early tonsil cancer

2

2019-08-06

Michael Gubanski

Sara Severin

20

5

21/099

Cirkos. Cirkulerande virus-DNA och andra biomarkörers betydelse för diagnostik och uppföljning av skivepitelcancer inom huvudhalsområdet

Ej tillä

2022-01-01

Mathias von Beckerath

Perihan Inecki

0

0

Okänd primärtumör

Tyvärr är inga studier aktuella just nu.

Nr: Forskningsrådets nummer.
Namn: Studiens kortnamn följt av protokollets hela titel.
Fas: Kan vara fas 1, 2, 3 eller pilot eller kombinationer av dessa.
Startdatum: Vanligen datum för startmöte eller liknande.
Ansvarig prövare: Den läkare som är ansvarig för studien inom Tema Cancer.
Ansvarig forskn.sköt: Den forskningssjuksköterska som är ansvarig.

CKC, Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset 21.05.2022