Kliniska studier vid Tema Cancer

– Studier öppna för inklusion inom ME Cellterapi och Allogen stamcellstransplantation –

Här visas de studier som är öppna för patientinklusion inom den medicinska enheten (ME). Studierna är uppdelade på de olika patientflödena. Vidare visas ansvarig prövare, forskningssjuksköterska och planerad och aktuell inklusion inom temat (visas ej utanför Karolinska). Listan uppdateras minst en gång i veckan. -Längst ner finns en förklaring till de olika kolumnerna.

Cellterapi och Allogen stamcellstransplantation

 Nr Namn

Fas

Startdatum Ansvarig prövare Ansvarig forskn.sköt

Plan.
antal

Akt.
inkl.

18/060

Predicting fatigue after allo HSCT. Predicting chronic fatigue and cognitive dysfunction after allogeneic hematopoietic stem cell transplant.

Ej tillä

2019-01-31

Katarina Le Blanc

Eritrea Gebemskl

100

49

19/018

Gravitas-309. INCB 39110-309, GRAVITAS-309: A Phase 2/3 Study of Itacitinib and Corticosteroids as Initial Treatment for Chronic Graft-Versus-Host Disease

2-3

2021-05-26

Alicja Markuszewska-Kuczynska

Eleni Fyseki

5

0

19/020

CCTL019G2201J- CASSIOPEJA. A phase II trial of tisagenlecleucel in first-line high-risk (HR) pediatric and young adult patients with B-cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) who are minimal residual disease (MRD) positive at the end of consolidation (EOC) therapy

2

2022-02-10

Jacek Toporski

Eleni Fyseki

23

0

19/029

LTFU - CAR T-Cell. Long Term Follow-Up of Patients Exposed to Lentiviral- Based CD19 directed CAR T-Cell Therapy)

3

2020-04-15

Stephan Mielke

Kirsti Niemelä

5

1

19/053

AdaptNK- Del 1. Safety and Efficacy of Expanded KIR-HLA Mismatched Natural Killer Cell Immunotherapy (Adapt-NK) for High-Risk Myeloid Diseases as a Bridge to Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation” and “Collection of donor cells for development of NK cell therapy

1-2

2019-02-01

Andreas Björklund

Josephine Johansson för del 1

10

0

20/015

Transcend FL. A phase 2,open-label, single-arm, multicohort, multicenter trial to evaluate the efficacy and safety of JCAR017 in adult subjects with relapsed or refractory indolent B-cell non-Hodgkin lymphoma (NHL)

2

2021-02-01

Stephan Mielke

Kirsti

4

4

20/022

CCCS-COVID-CAST-studien. The COVID-19-CAST-COHORT-STUDY (CCCS) on SARS-CoV-2 infections and immunity in patients undergoing allogeneic stem cell transplantation or CAR T Cell therapy and the staff taking care of them at Karolinska’s CAST

Ej tillä

2020-04-15

Andreas Björklund

Josephine Johansson

60

190

20/054

Allovir AVM-003-HC. Phase 3 Multicenter, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Viralym-M (ALVR-105) for the Treatment of Patients With Virus-Associated Hemorrhagic Cystitis After Allogeneic Hematopoietic Cell Transplant

3

2021-12-01

Anna Nordlander

Eleni Fyseki

0

0

20/089

PerCent. Personcentrerad vård inom allo-HSCT

Ej tillä

2021-02-12

Yvonne Wengström

0

0

Nr: Forskningsrådets nummer.
Namn: Studiens kortnamn följt av protokollets hela titel.
Fas: Kan vara fas 1, 2, 3 eller pilot eller kombinationer av dessa.
Startdatum: Vanligen datum för startmöte eller liknande.
Ansvarig prövare: Den läkare som är ansvarig för studien inom Tema Cancer.
Ansvarig forskn.sköt: Den forskningssjuksköterska som är ansvarig.

CKC, Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset 21.05.2022