Kliniska studier vid Tema Cancer

–Studier öppna för inklusion inom PO Övre buk–

Här visas de studier som är öppna för patientinklusion inom den medicinska enheten (ME). Studierna är uppdelade på de olika patientflödena. Vidare visas ansvarig prövare, forskningssjuksköterska och planerad och aktuell inklusion inom temat (visas ej utanför Karolinska). Listan uppdateras minst en gång i veckan. -Längst ner finns en förklaring till de olika kolumnerna.

Matstrupe - Magsäck

 Nr Namn

Fas

Startdatum Ansvarig prövare Ansvarig forskn.sköt

Plan.
antal

Akt.
inkl.

19/006

INTENSE. Irinotecan-based triplet (FOLFOXIRI) as perioperative treatment in resectable gastric and gastroesophageal junction adenocarcinoma

2

2021-03-11

Cecilia Radkiewicz

Maria Lampi

0

2

19/078

TIGER . Esofaguscancer och dess lgll-utbredning

Ej tillä

2019-11-06

Magnus Nilsson

Berit Sunde

100

75

19/093

NEEDS. NEoadjuvant chemoradiotherapy for Esophageal squamous cell carcinoma versus Definitive chemoradiotherapy with salvage Surgery as needed

3

2020-09-25

Magnus Nilsson

Maria Lampi

0

3

20/057

PIPAC. Adjuvant pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy (PIPAC) during laparoscopic resection on high-risk gastric cancer patients: A Multicenter Phase I Study

1

2021-05-05

Ioannis Rouvelas

Maria Lampi

0

11

21/030

LASER 2. Lasting symptoms after esophageal cancer

Ej tillä

2021-03-01

Fredrik Klevebro

Berit Sunde

0

5

21/036

OTIS. Oktreotidebehandling för att minska postoperativ viktnedgång efter operation för cancer i matstrupe eller magsäck.

2-3

2021-06-01

Fredrik Klevebro

Maria Lampi

0

11

21/101

CARDIA trial. Surgery for adenocarcinoma of the gastroesophageal junction (GREJ) type II: Transthoracic esophagectomy vs. Transhiatal extended gastrectomy

3

2022-01-27

Magnus Nilsson

Maria Lampi

0

0

22/010

kiNETiC-studien, Esofagus. Nasogastric tube use and Complications after Esophagectomy -a Nordic Randomized Controlled Trial

Ej tillä

2022-03-01

Mats Lindblad

Maria Lampi

100

3

Bukspottkörtelcancer

 Nr Namn

Fas

Startdatum Ansvarig prövare Ansvarig forskn.sköt

Plan.
antal

Akt.
inkl.

17/375

FIMMUN/ Pancreas tumör. Immunceller och fibroblaster vid pancreassjukdom

Ej tillä

2019-01-03

Elena Rangelova

Maura Krook

0

291

17/377

Cyst studie + Saliv Studie. Cyst studie+Saliv studie Molekylär diagnostik av cystvätska från cystiska pankreastumörer: en ny strategi för förebyggande pankreaskirurg.Saliv Studie

0

2016-02-24

Marco Del Chiaro

Maura Krook

0

54

18/013

ExPaCD. Exosome diagnostics in pancreatic ductal adenocarinoma.

Ej tillä

2020-01-31

Max Cordes

Maura Krook

20

61

19/063

Tumöregenskapsstudien. Ex vivo undersökningar av mikroskopiska utseenden, proteinuttryck och molekylärrubbningar i cancrar från pancreashuvudet samt deras betydelse för överlevnad och drogresistens

Ej tillä

2019-11-01

Carlos Fernandez Moro

0

214

19/065

L0KON-Pancreas. Phase I/II Trial Investigating an Immunostimulatory Oncolytic Adenovirus for Cancer

1-2

2020-02-20

Maria Gustafsson Liljefors

Maura Krook

6

5

19/086

TRIPLE SEMS STUDY. TRIPLE SEMS STUDY, Ej täckt vs Semitäckt vs Heltäckt Metallsten Randomiserad multicenterstudie: 3 typer av metallstent vid palliativ behandling av distal malign gallvägsobstruktion

Ej tillä

2020-03-14

Stefan Linder

Jenny Höök

0

201

20/079

FeDUP. Fecal dysbiosis and undernutrition in pancreatic cancer patients (delstudie tilll PanTuMiMe)

Ej tillä

2021-02-28

Matthias Löhr

Maura Kook

0

20

21/013

FAPI-46/FAPI-PET. PET imaging of tumors with strong desmoplastic reaction in pancreas, bile ducts and ventricle by a novel tracer, 68Ga-FAPI-46 = Fibroblast Activation Protein Inhibitor

1-2

2021-06-01

Rimma Axelsson

Maura Krook/Maria Lampi

0

61

22/012

PEGAS study. Pancreatic exocrine insufficiency after upper gastrointestinal surgery

2022-03-14

Miroslav Vujasinovic

Maria Lampi

150

1

Levertumörer, levermetastaser

 Nr Namn

Fas

Startdatum Ansvarig prövare Ansvarig forskn.sköt

Plan.
antal

Akt.
inkl.

17/351

ASA-CRCLM-2014. En multicenter, dubbel-blind placebo-jämförande, randomiserad studie för att utvärdera säkerhet och effekt av acetylsalicylsyra eller placebo vid behandling av patienter med kolorektalcancer efter leveroperation.

2

2017-12-07

Ernesto Sparrelid

Jenny Höök

80

56

17/352

Hepatocytisolationsstudie . Isolering av leverceller för forskning rörande levernsfunktion i människa

Ej tillä

2007-01-01

Ewa Ellis

Jenny Höök

0

215

17/355

Downstagingstudien. Kemoembolisering och levertransplantation vid intermediär levercellscancer.

2017-11-01

Per Stål

J Apostolopoulou

0

8

17/367

EXINTRIC. Nya exvivo- och djurmodeller för att studera effekten av tumörbehandling på primär levercancer.

Ej tillä

2016-12-21

Per Stål

A-C Elkan

0

39

17/368

LIVIMM. Studier av immunförsvarets celler i blod och lever hos vuxna patienter med leversjukdom.

Ej tillä

2016-03-31

Niklas Björkström

Jenny Höök

0

126

19/082

Virtuell röntgenhistologi. Samarbetsstudie mellan patologen-KTH och övre Buk. Tumörmaterialet röntgas på KTH för att bedöma radikalitet

Ej tillä

2020-09-15

Carlos Fernandez

Ann-Charlotte Elkan

150270

23

20/064

DyNAmiC. Dynamic Profiling of Circulating Vesicle-borne Nucleic Acids in Human Liver Cancer

Ej tillä

2021-02-01

Stefan Gilg

Jenny Höök

0

23

Leversjukdom

 Nr Namn

Fas

Startdatum Ansvarig prövare Ansvarig forskn.sköt

Plan.
antal

Akt.
inkl.

17/386

NUC-5/PSC. Double-blind, randomized, placebo-controlled, phase III study comparing norursodeoxycholic acid capsules with placebo in the treatment of primary sclerosing cholangitis

3

2018-05-01

Annika Bergquist

Susanne Bouiche

5

5

17/387

PSC-Prognos/Skandpsc. Diagnostiska och prognostiska markörer vid skleroserande cholangit

Ej tillä

2019-02-20

Annika Bergquist

Susanne Bouiche

400

233

17402

SCANDIA.

2020-11-06

Hannes Hagström

Tina Klarås-Nilsson

300

0

18/087

PiSCATIN. Simvastatins effekt på prognos vid primär skleroserande kolangit (PSC); en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie

4

2020-10-01

Annika Bergquist

Susanne Bouiche

200

105

19/038

MK3475-937 KEYNOTE-937. A phase 3 double blinded, two arm study to evaluate the safety and efficacy of pembrolizumab, vs placebo as adjuvant therapy in participants with hepatocellular carcinoma and complete radiological respons after surgery or local ablation

3

2020-01-04

Anna Abrahamsson

Pia Loqvist

5

1

20/059

MacinNASH. Revealing the contribution of liver macrophage populations to the development of NASH in insulin resistance

Ej tillä

2021-01-01

Per Ståhl

Tina Klarås-Nilsson

50

2

20/085

AIHBUDPRED. Budesonide versus Prednisolone as Primary Treatmetn for Autoimmune hepatitis: An open label randomized prospectiv multicenter clinical trial evaluating beneficial and adverse effects

4

2020-12-15

Annika Bergquist

Susanne Bouiche

0

3

Referring URL: No referrer set

Remote address URL: 34.204.174.110

Nr: Forskningsrådets nummer.
Namn: Studiens kortnamn följt av protokollets hela titel.
Fas: Kan vara fas 1, 2, 3 eller pilot eller kombinationer av dessa.
Startdatum: Vanligen datum för startmöte eller liknande.
Ansvarig prövare: Den läkare som är ansvarig för studien inom Tema Cancer.
Ansvarig forskn.sköt: Den forskningssjuksköterska som är ansvarig.

CKC, Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset 21.05.2022