Kliniska studier vid Tema Cancer

– Studier öppna för inklusion inom ME Bröst, Endokrin och Sarkom –

Här visas de studier som är öppna för patientinklusion inom den medicinska enheten (ME). Studierna är uppdelade på de olika patientflödena. Vidare visas ansvarig prövare, forskningssjuksköterska och planerad och aktuell inklusion inom temat (visas ej utanför Karolinska). Listan uppdateras minst en gång i veckan. -Längst ner finns en förklaring till de olika kolumnerna.

Bröstcancer

 Nr Namn

Fas

Startdatum Ansvarig prövare Ansvarig forskn.sköt

Plan.
antal

Akt.
inkl.

15/30

TailorDose II. TailorDose®-II: Therapeutic dose monitoring of commonly used cytostatic drugs/regimes indicated for breast cancer

3

2017-06-15

Elham Hedayati

Linda Granholm

200

96

18/019

Genomikstudien- BRÖST. Sekvenseringsanalyser och precisionsmedicin vid bröstcancer och lungcancer - ett fokuserat projekt för förbättrad diagnostik och uppföljning.

Ej tillä

2020-03-03

Theo Foukakis

Linda Granholm

100

41

21/018

Ex-Med Cancer . Implementering av träning i cancervård: ett samhällsbaserat träningsprogram för patienter med cancer - Ex-Med Cancer

Ej tillä

2021-01-10

Yvonne Wengström

Yvonne Wengström

0

50

21/020

AXSANA. AXillary Surgery After NeoAdjuvant Treatment- Eurobreast3

Ej tillä

2022-05-16

Helena Sackey

Matilda Stahl

150

15

21/021

CAPItello-292. A Phase Ib/III Randomised Study of Capivasertib plus Palbociclib and Fulvestrant versus Placebo plus Palbociclib and Fulvestrant in Hormone Receptor-Positive and Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Locally Advanced, Unresectable or Metastatic Breast Cancer

1

2021-12-07

Theodoros Foukakis

Ingrid Lundin

3

2

21/022

KEYNOTE-B49. A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Phase 3 Study of Pembrolizumab Plus Chemotherapy Versus Placebo Plus Chemotherapy for the Treatment of Chemotherapy-Candidate Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative (HR+/HER2-) Locally Recurrent Inoperable or Metastatic Breast Cancer

3

2021-09-22

Alexios Matikas

Ingrid Lundin

6

3

22/001

postMONARCH. postMONARCH: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Study to Compare the Efficacy of Abemaciclib plus Fulvestrant to Placebo plus Fulvestrant in Participants with HR+, HER2-, Advanced or Metastatic Breast Cancer Following Progression on a CDK4 & 6 Inhibitor and Endocrine Therapy

3

2022-12-01

Theodoros Foukakis

Ingrid Lundin

0

0

22/011

PREP. PREvention and Prediction of breast-and ovarian cancer - PREP

Ej tillä

2022-08-01

Angelique Flöter Rådestad

Linda Granholm/Perihan Inecki

250

15

22/013

Neo-ACT. Physical exercise during neoadjuvant chemotherapy for breast cancer as a means to increase pathological complete response rates: the randomized Neo-ACT trial

3

2022-11-18

Renske Altena

Agneta Lindeberg

120

14

22/030

ProFertil. A Phase III Randomized Double-Blinded Placebo- Controlled Study of Use of GnRHa during Chemotherapy for Fertility Protection of Young Women and Teenagers with Cancer - ProFertil

3

0000-00-00

Tobias Lekberg

0

0

22/032

SensiEx. SensiEx - Sensorimotor training using Whole Body Vibration exercise to reduce chemotherapy-induced peripheral neuropathy after treatment for breast cancer a randomized controlled pilot trial

Ej tillä

2022-10-17

Yvonne Wengström

Malin Backman

0

15

23/011

TROPION-Breast03. A Phase 3, Open label, Randomised Study of Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) With or Without Durvalumab Versus Investigator’s Choice of Therapy in Patients with Stage I-III Triple-negative Breast Cancer Who Have Residual Invasive in the Breast and/or Axillary Lymph Nodes at Surgical Resection Following Neoadjuvant Therapy (D926XC00001)

3

2023-05-05

Alexios Matikas

Agneta Lindeberg

5

0

Endokrina tumörer och sarkom

 Nr Namn

Fas

Startdatum Ansvarig prövare Ansvarig forskn.sköt

Plan.
antal

Akt.
inkl.

20/052

Parafys. Primär hyperparathyroidism hos äldre – fysisk träning för att förbättra muskelfunktion, balans och kognitiv förmåga

Ej tillä

2020-09-01

Inga-Lena Nilsson

Carolina Nylén

0

17

21/033

MK-6482-015. A Phase 2 Study to Evaluate the Effficacy and Safety of Belzutifan (formerly PT2977) Monotherapy in Participants with Advanced Pheochromocytoma/Paraganglioma (PPGL) or Pancreatic Neuroendocrine Tumor (pNET)

2

2021-11-15

Renske Altena

Agneta Lindeberg

0

0

22/028

Brightline-1, 1403-0008. Brightline-1: A Phase II/III, randomized, open-label, multi-center study of BI 907828 compared to doxorubicin as first line treatment of patients with advanced dedifferentiated liposarcoma

2-3

2022-11-07

Christina Linder Stragliotto

Agneta Lindeberg

2

1

Övriga studier, flera diagnoser

 Nr Namn

Fas

Startdatum Ansvarig prövare Ansvarig forskn.sköt

Plan.
antal

Akt.
inkl.

21/026

Mesa CAPP. Mesalamine som cancerprotektivt läkemedel vid Lynchs syndrom (version 2)

2

2022-04-19

Iréne Stenfors

Birgitta Nässén

0

16

22/014

MIMIR-studien, 89Zr-atezolizumab PET/CT in mTNBC . Molecular PD-L1 PET/CT Imaging with 89Zr-atezolizumab to Monitor Immune Responses in metastatic Triple Negative Breast Cancer

2

2023-05-20

Renske Altena

Agneta Lindeberg

2530

0

Nr: Forskningsrådets nummer.
Namn: Studiens kortnamn följt av protokollets hela titel.
Fas: Kan vara Fas 1, 2, 3 eller Pilot, kombinationer av dessa, eller Ej tillämpligt.
Startdatum: Vanligen datum för startmöte eller liknande.
Ansvarig prövare: Den läkare som är ansvarig för studien inom Tema Cancer.
Ansvarig forskn.sköt: Den forskningssjuksköterska som är ansvarig.

CKC, Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset 01.06.2023