EuroNet
PHL-C1
Välkommen till EuroNet PHL-C1 studiens hemsida

 

EuroNet PHL-C1 är en europeisk multicenterstudie för behandling av Hodginlymfom hos barn och ungdomar.

På studiens hemsida finns information om studien t ex protokoll, patientinformation, nyhetsbrev, adresser med mera.

Här loggar du in på studiens hemsida (loggin och lösenord krävs).

 

Mer info om kan du få genom maila till camilla.bystrom@karolinska.se

EuroNet PHL-C1 studien, Senast uppdaterad 2008-03-18, Marita Eriksson, KPE, Onk klin, Karolinska Universitetssjukhuset